betflix999 ที่สุดแห่งคาสิโนออนไลน์ รวมสล็อต คาสิโนออนไลน์ BETFLIX​

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 จำนวน 11 ล้านคน

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 จำนวน 11 ล้านคน ลั่นถึงจะมือผู้ปกครองภายใน 7 วัน หลังจากงบถูกจัดสรรมาให้ กระทรวงฯ พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหากยังไม่ได้รับเงิน

เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว “จุดยืนในการลดภาระทางการศึกษา” เพื่อชี้แจงแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19( covid-19 ) ตามมาตรการลดภาระทางการศึกษา ของ กระทรวงฯ และรัฐบาล ติดจามข่าวสารกับ betflix999

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

โดย ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนเยียวยา และลดผลกระทบทางการศึกษา ให้กับสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง โดย อนุมัติงบประมาณเป็นวงเงิน 22,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักดังนี้

1. จ่ายเงินสำหรับเยียวยานักเรียน ทุกคน ทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท โดย ผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวน ต่อนักเรียน 1 คน โดย ไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด กระทรวงฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษานอกสังกัด กระทรวงฯ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้ BETFLIK

2.ลดช่องว่างการเรียนและผลกระทบความรู้ที่ขาดหายไป โดยให้สถานศึกษายืดหยุ่นการใช้เงินงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ทั้งค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณส่วนที่จำเป็นในสถานการณ์โควิด 19 ให้เหมาะสม

3.ให้งบประมาณช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย รวมไปถึงค่าพาหนะ การดูแลเข้าถึงนักเรียน และค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนออนไลน์

โดย นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า ในส่วนของขั้นตอน การกระจายเงินเยียวยาของนักเรียน ศธ.จะได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง ส่งต่อไปยังผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกคนอย่างเร่งด่วน

โดย ตั้งเป้าหมายว่าทุกคนจะได้รับเงินภายใน 7 วัน หลังจากที่เงินถึง ศธ. รวมทั้งจะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง หากยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวทันท่วงที

โดย ทางด้านนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดสรรเงินเยียวยานักเรียน 22,000 ล้านบาท ทุกคน ทุกสังกัด 2,000 บาทต่อคน จะถึงมือผู้ปกครอง ประมาณ 5-7 วัน หลังจากกระทรวงการคลังจัดสรรการโอนเงินให้หน่วยงาน โดย

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป
  • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) : ผู้ปกครองรับเงินสด ที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเยาวชน (สช.) : ผู้ปกครองรับเงินสด ที่โรงเรียน หรือรับเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป
  • กศน. ผู้ปกครองรับเงินสด จาก กศน.อำเภอ หรือ ศชช. ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ศธ. ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดส.) และ กสทช. โดย ได้สนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับนักเรียน เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2564 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์เพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 2 ต่อไปเพื่อเป็นการเรียนรู้ของเด็กที่ต่อเนื่อง

โดย ด้านนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กสทช.มีแนวทางช่วยเหลือประชาชนและนักเรียน ในการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. รวมถึงนักเรียนนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา สังกัด กศน. ตลอดจนสถานศึกษาเอกชนที่รับเงินจากรัฐบาล สังกัด กทม. สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัด ตชด. รวมถึงโรงเรียนสาธิต ที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จำนวนกว่า 7.7 ล้านคน ในช่วงระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 15 ตุลาคม 2564 (2 เดือน) โดยสนับสนุนใน 2 รูปแบบ คือ

  • แบบที่ 1 ช่วย โดย การ T o p – u p แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมือถือ ( i n t e r n e t p a c k a g e ) ให้เบอร์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ ทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน เดือนละ 79 บาท สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนได้แบบไม่จำกัด อาทิ M i c r o s o f t T e a m s , G o o g l e M e e t , Z O O M, C i s c o M e e t i n g , W e b E x และ L i n e C h a t พร้อมอินเทอร์เน็ตอีก 2GB สำหรับการใช้งานอื่นๆ
  • แบบที่ 2 ช่วยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยหักจากบิลค่าบริการ เดือนละ 84 บาท (ยังไม่รวม VAT) เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกรับสิทธิ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และรับได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์

ที่มา :https://www.prachachat.net/education/news-739899