betflix999 ที่สุดแห่งคาสิโนออนไลน์ รวมสล็อต คาสิโนออนไลน์ BETFLIX​

นายกฯ และ ครม. ไม่รับเงินเดือนช่วยโควิด

นายกฯ และ ครม. ไม่รับเงินเดือนช่วยโควิด

นายกฯ และ ครม. ไม่รับเงินเดือนช่วยโควิด 3 เดือนในช่วงสถานการณ์ “C O V I D – 1 9” วิกฤต ความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากประกาศ L O C K D O W N

จากที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขสถานการณ์โควิดที่รุนแรงเป็นอย่างมาก พ่วงด้วย “จุติ ไกรฤกษ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จากพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลอีกคนที่ร่วมแนวคิดนายกฯ และจะสละเงินเดือนรัฐมนตรี 3 เดือน เพื่อนำไปทำอาหารกล่องให้กลุ่มเปราะบางและกลุ่มกักตัว

นายกฯ และ ครม. ไม่รับเงินเดือนช่วยโควิด ยังมี “วราวุธ ศิลปอาชา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากพรรคชาติไทยพัฒนา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จากพรรคภูมิใจไทย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมวเกษตรฯ และกลุ่มรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมด

รวมถึง ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส และรัฐมนตรีที่เหลือของพรรคประชารัฐทั้งหมดเช่นกัน ไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือนเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิดเช่นกัน

จากที่ นายกฯ และ ครม. ไม่รับเงินเดือนช่วยโควิด ข้างต้นเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรัฐบาล “ประยุทธ์” เพื่อยอมสละเงินเดือนในช่วงสถานการณ์โควิด แต่ขณะนี้ยังมีคำถามถึง “ตัวเลข” เงินเดือน ครม. “ประยุทธ์ 2/4” อยู่ที่เท่าใด จากสถานะ “ข้าราชการการเมือง” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 ได้บัญญัติไว้ถึงค่าตอบแทน ครม. สมาชิกรัฐสภา และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ที่มีอำนาจหน้าที่บริหารประเทศ หรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

จากที่ นายกฯ และ ครม. ไม่รับเงินเดือนช่วยโควิด Betflixได้ ตรวจสอบข้อมูลในคู่มือข้าราชการการเมือง โดยสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 ได้ระบุถึงการจ่ายเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้จ่ายต้ังแต่วันที่เข้ารับหน้าที่สำหรับ ครม.ชุดนี้มีทั้งหมด 36 คน รวมนายกรัฐมนตรี แบ่งเป็น รองนายกฯ มี 5 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 2.นายวิษณุ เครืองาม จะมีเพียง 3 รองนายกฯ ที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการอีก 3 กระทรวง ประกอบด้วย 1.นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข จากพรรคภูมิใจไทย 2.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ จากพรรคประชาธิปัตย์ และ3.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรมว.พลังงาน นอกจากนี้ ยังมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ 1 คน คือนายอนุชา นาคาศัย จากพรรคพลังประชารัฐ เมื่อรวมกับรัฐมนตรีว่าการที่เหลืออีก 16 คน และรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก 13 คน รวมทั้งหมดเป็นเป็น 36 คน

นายกฯ และ ครม. ไม่รับเงินเดือนช่วยโควิด คิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ มาดูกัน จากที่ อัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมืองใน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.นายกรัฐมนตรี 2.รองนายกรัฐมนตรี 3.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และ 5.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หากเปิดดูรายละเอียดจะพบว่า พลเอกประยุทธ์ รับเงินเดือน 75,579 บาท และเงินประจำตำแหน่งอีก 50,000 บาท รวมเป็นเดือนละ 125,590 บาท เมื่อนำตัวเลขเงินเดือนนายกฯ ที่สละไม่รับเป็นเวลา 3 เดือนจะอยู่ที่ 376,770 บาท

“รองนายกรัฐมนตรี” 5 คน รับเงินเดือน 74,420 บาท และ เงินเดือนประจำตำแหน่งอีก 45,500 บาท รวมเป็นเดือนละ 119,920 บาทเมื่อนำเงินเดือนของ 5 รองนายกฯ มารวมกันจะอยู่ที่เดือนละ 599,600 บาท

ขณะที่ตำแหน่ง “รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ” และ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง” ได้เงินเดือนเท่ากันอยู่ที่ 73,240 บาท และเงินเดือนประจำตำแหน่งอีก 42,500 บาท รวมเป็นเดือนละ 115,740 บาท ทั้งนี้ เมื่อนำเงินเดือน 1 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการ 16 คนมารวมกันจะได้เดือนละ 1,967,580 บาท

ส่วนตำแหน่ง “รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง” รับเงินเดือน 72,060 บาท และเงินเดือนประจำตำแหน่ง 41,500 บาท จะได้เงินเดือนอยู่ที่113,560 บาท หากนำเงินเดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 13 คน มารวมกันจะได้เดือนละ 1,476,280 บาท

ที่สำคัญหากนำ “เงินเดือน” จำนวนเต็ม ครม.ทั้ง 36 คนมารวมกันจะอยู่ที่ 4,163,050 บาทต่อเดือน

ทั้งหมดเป็นตัวเลขเงินเดือน ครม.ประยุทธ์ 2/4 โดยรัฐมนตรีในรัฐบาล ร่วมกันประกาศไม่รับเงินเดือน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในแก้สถานการณ์โควิด.

นายกฯ และ ครม. สามารถสร้าง I m p a c t ได้ e f f e c t i v e หรือไม่ r e a c t i o n ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อแก้ไขสถานการณ์โรค c o v i d – 1 9 แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในหลายสายพันธุ์ และมียอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว