betflix999 ที่สุดแห่งคาสิโนออนไลน์ รวมสล็อต คาสิโนออนไลน์ BETFLIX​

โรงพยาบาลสมิติเวช เปิดจองวัคซีน “โมเดอร์นา” ราคาหลักพัน

โรงพยาบาลสมิติเวช เปิดจองวัคซีน "โมเดอร์นา" ราคาหลักพัน

โรงพยาบาสมิติเวช ( s a m i t i v a j h o s p i t a l) เปิดจองวัคซีน “โมเดอร์นา ( m o d e r n a )” ราคา 1 , 6 5 0 วันนี้( 1 2 ก . ค . 6 4) โรงพยาบาลสมิติเวช ได้มีการประกาศว่า

สำหรับ เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก M o d e r n a (โมเดอร์นา) โดยจะเปิดให้จองและทำการชำระเงินได้ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 1 0 . 0 0 น. จนกว่ายอดจองวัคซีนจะเต็มจำนวน

ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถให้บริการได้ไตรมาสที่ 4 / 2 5 6 4 ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และสมิติเวช ศรีนครินทร์ และจะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่การรับวัคซีนตามลำดับการจอง ผ่านทาง s m s ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้

ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรร v a c c i n e c o v i d – 1 9 ให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่ใช่วัคซีน m R N A ซึ่งทางวัคซีนที่โรงพยาบาลสมิติเวช เปิดจองนั้นเป็น วัคซีนของโรงพยาบาลเอกชน และเป็นวัคซีนทางเลือก เป็นวัคซีน m R N A โดย ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ราคาวัคซีน 1 , 6 5 0 บาทต่อเข็ม รวมค่ายา ค่าประกันการฉีดวัคซีน ค่าฉีด ไม่รวมค่าแพทย์ ในกรณีที่ต้องการพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาก่อนรับวัคซีน การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้แนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

ซึ่ง เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด ระบบจ่ายเงินจะปิดอัตโนมัติ เมื่อมีผู้ชำระเงินครบเต็มตามจำนวนวัคซีนที่ทางโรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับการจัดสรร ซึ่งการจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน หลังชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ขอคืนเงิน หรือ ขอโอนสิทธิ์ ยกเว้นโรงพยาบาลสมิติเวชไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้ หากไม่ได้รับวัคซีนในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสมิติเวชจะติดต่อเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มในครั้งถัดไป

รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขั้นตอนการจอง

-เลือกสาขาที่รับบริการ และเลือกจำนวนวัคซีนที่ต้องการ ชื่อและนามสกุลจะขึ้นในระบบอัตโนมัติ ตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับโรงพยาบาลสมิติเวช

-สามารถจองวัคซีนเพิ่มได้สูงสุด 1 0 ท่าน โดยจะต้องกรอก ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละท่านที่ต้องการจอง (กรุณาเตรียมข้อมูลให้พร้อม)

-การชำระเงินสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

ซึ่ง สามารถชำระเงินที่เคาน์เตอร์การเงินของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท/สมิติเวช ศรีนครินทร์ (ในกรณีที่ต้องการชำระเงินที่โรงพยาบาลฯ ทุกรายชื่อที่ทำการจองวัคซีน ต้องมีประวัติ การรักษากับโรงพยาบาลหรือสามารถทำประวัติใหม่โดยนำบัตรประชาชนหรือสำเนา บัตรประชาชนมาลงทะเบียนที่เวชระเบียนก่อนการชำระเงิน)

โอนเงินตามหมายเลขบัญชีที่ระบุให้ การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้แนบหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น เนื่องจากวัคซีน มีจำนวนจำกัด หากมีผู้จองครบเต็มจำนวนแล้ว ระบบจะปิดไม่สามารถชำระเงินได้ และการจัดสรรวัคซีนเป็นไปตามลำดับการชำระเงิน

-เจ้าหน้าที่จะส่งข้อความยืนยันจำนวนวัคซีนที่ท่านทำรายการสำเร็จ ภายใน 7 วัน หลังชำระเงิน

คำถามที่พบบ่อย ( F A Q )

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนทางเลือก M o d e r n a มีอะไรบ้าง?

– อ่านเพิ่มเติม 7 ข้อควรรู้ วัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ( M o d e r n a )

หากมีโรคประจำตัว หรือมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ สามารถรับ v a c c i n e c o v i d – 1 9 ได้ไหม?

– อ่านเพิ่มเติม ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ที่มีโรคประจำตัว และกินยาประจำ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม แนะนำปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ที่ให้การรักษาท่านอยู่ หรือขอทำนัดปรึกษาแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

วัคซีนทางเลือก M o d e r n a มีบริการฉีดที่บ้านหรือไม่?

– ไม่มี ต้องมารับบริการที่โรงพยาบาลที่ท่านได้เลือกไว้เท่านั้น

สำหรับ กำหนดการฉีดวัคซีนทางเลือก M o d e r n a เป็นอย่างไร?

– คาดการณ์เริ่มบริการฉีดวัคซีนได้ในไตรมาสที่ 4 / 2 5 6 4 โรงพยาบาลจะแจ้งวันและเวลาให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว โดยผู้รับบริการต้องมารับการฉีดวัคซีนตามวัน-เวลาที่โรงพยาบาลกำหนด โรงพยาบาลไม่สามารถเก็บวัคซีนให้ผู้รับบริการได้ เนื่องจากวัคซีนมีวันหมดอายุ

หากพบอาการผิดปกติ หลังดูอาการ 3 0 นาทีแล้ว ควรต้องทำอย่างไร?

– หากไม่แน่ใจว่าเป็นอาการข้างเคียงจากวัคซีนหรือไม่ สามารถปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์ได้

– ในวันที่มารับวัคซีนที่โรงพยสบาลสมิติเวช จะมีข้อมูลเพื่อรับโค้ด V D O C a l l ปรึกษาฟรีกับคุณหมอทาง online ได้

เช็คภูมิหลังฉีดได้เมื่อไหร่?

– 2 สัปดาห์ – 1 เดือนหลังฉีดวัคซีนทางเลือก M o d e r n a

**ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้จองโมเดอร์นา ( M o d e r n a ) วันนี้เวลา 1 0 . 0 0 น. เป็นต้นไป พร้อมจองวัคซีนแล้ว (คลิกลิงก์ที่นี่)**