betflix999 ที่สุดแห่งคาสิโนออนไลน์ รวมสล็อต คาสิโนออนไลน์ BETFLIX​

WHO เตรียมประกาศ โควิดสายพันธุ์ใหม่ ชื่อ “โอไมครอน” เป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัว

WHO

องค์การอนามัยโลก ( WHO : w o r l d h e a l t h o r g a n i z a t i o n ) ได้ทำการตั้งชื่อ เชื้อโควิด ที่ตรวจพบใหม่จากการกลายพันธุ์ เป็นสาพันธุ์ ตัวใหม่ล่าสุด อ่านข่าวกับ betflix

ซึ่ง พบในแถบแอฟริกาใต้ว่า “โอไมครอน” และ เตรียมพร้อม สำหรับประกาศ ให้ทราบ อย่างเป็นทางการ ว่าเป็นเชื้อกลายพันธุ์ ที่น่ากลัว

เมื่อวันที่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ทางด้านผู้สื่อข่าว ได้รายงานว่า จากที่คณะที่ปรึกษา ทางเทคนิกด้านวิวัฒนาการ ของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ( S A R S – C o V – 2 ) ถูกเรียกประชุมไป

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เพื่อ ทำการประเมิน สถานการณ์ การระบาดของ ไวรัสสายพันธุ์ B.1.1.529.

ซึ่ง องค์การอนามัยโลก ( WHO ) ก็ได้รับรายงาน ว่าได้มีการพบ ไวรัสสายพันธุ์นี้ ครั้งแรก ในแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

และ จากหลักฐานต่าง ๆ ก็ได้เป็นตัวที่บ่งชี้ ว่าไวรัสชนิดนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่อันตราย

ในทางระบาดวิทยา ทางคณะที่ปรึกษาฯ จึงแนะนำ WHO ว่า ไวรัสสายพันธุ์ ดังกล่าวควรได้รับการประกาศ

ให้เป็น เชื้อกลายพันธุ์ ที่น่ากังวล ( V a r i a n t s o f C o n c e r n หรือ V O C ) และ WHO ได้ประกาศให้ B.1.1.529 เป็น เชื้อกลายพันธุ์ ที่น่ากังวล ชื่อ “โอไมครอน”

ด้วยเหตุนี้ who หรือ องค์การอนามัยโลก จึงได้ประกาศให้ ประเทศต่าง ๆ ดำเนินการดังต่อไปนี้

– ปรับปรุงความพยายาม ในการเฝ้าระวัง และ ลำดับเหตุการณ์ เพื่อ ให้เข้าใจถึงการแพร่กระจาย ของไวรัสสายพันธุ์นี้

– ส่งผลการถอดรหัส พันธุกรรมทั้งจีโนม ( w h o l e g e n o m e s e q u e n c i n g ) ที่สมบูรณ์ และ นิยามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไปยังฐานข้อมูล ที่เปิดเผย ต่อสาธารณะ เช่น ฐานข้อมูลกลาง

โควิด-19 โลก หรือ G I S A I D ซึ่ง สามารถประสานงาน กับประชาคม ระหว่างประเทศได้ รวมถึง สามารถดำเนินการ ตรวจสอบภาคสนาม และ ประเมินผลในห้องปฏิบัติการ

เพื่อ เพิ่มความเข้าใจเกี่ยว กับ ผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้น ของไวรัสสายพันธุ์นี้ ในทางระบาดวิทยา

– รายงานเคสผู้ติดเชื้อ/คลัสเตอร์แรกเริ่ม ที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวลไปยัง WHOหรือองค์การอนามัยโลก ผ่านกลไก ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR)

ซึ่ง สามารถประสานงาน กับ ประชาคม ระหว่างประเทศได้ รวมถึงสามารถดำเนินการ ตรวจสอบภาคสนาม และ ประเมินผล ในห้องปฏิบัติการ

เพื่อ เพิ่มความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะ เกิดขึ้นของไวรัสสายพันธุ์ นี้ในทางระบาดวิทยา และ ความรุนแรง อีกทั้ง ยังมีมาตรการด้านสาธารณสุข และ

สังคมที่มี ประสิทธิภาพ ตลอดจน การวินิจฉัย การตอบสนอง ต่อโรคที่เกี่ยวข้อง กับภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันชนิด สลายไวรัส หรือลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบุคคลทั่วไปให้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด

ซึ่ง รวมถึงมาตรการ ด้านสาธารณสุข และ สังคมที่ได้รับ การพิสูจน์แล้ว เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ที่กระชับพอดี การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การปรับปรุง การระบายอากาศ ภายในอาคาร หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด และ การฉีดวัคซีน

ผู้สื่อข่าวรายงาน เพิ่มเติมว่า โควิด สายพันธุ์โอไมครอน จัดเป็นเชื้อกลายพันธุ์ ชนิดที่ 5 ที่ WHOหรือองค์การอนามัยโลก จัดให้เป็น เชื้อกลายพันธุ์ ที่น่ากังวล ต่อจากอัลฟา เบตา แกมมา และ เดลตา

ขณะที่อีก 2 สายพันธุ์ ได้แก่ แลมบ์ดา และมิว ที่สร้าง ความกังวล ก่อนหน้านี้ ยังเป็นสายพันธุ์ ที่อยู่ในความสนใจ ( V i r a n t o f I n t e r e s t ) ซึ่ง มีความร้ายแรงต่ำกว่า